logotyp

haslo

  • baner.jpg

© Pro Auditing - Badanie sprawozdań finansowych. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Professional Auditing Services Małgorzata Ślebzak jest podmiotem uprawnionym wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających. Przedmiotem działalności jest również prowadzenie nadzoru rachunkowo-księgowego, doradztwo podatkowe, ocena sytuacji majątkowej dotyczącej podejmowanych działań w zakresie przekształceń organizacyjno-prawnych, jak również wszelki usługi doradcze o charakterze finansowo-księgowym.


Właścicielka firmy Małgorzata Ślebzak jest biegłym rewidentem od 2006 roku, została wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 10 807. Jest również biegłym sądowym z dziedziny rachunkowości i finansów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, lustratorem spółdzielni oraz została powołana do pełnienia funkcji wizytatora przez Krajową Komisję Nadzoru, w ramach której przeprowadza kontrolę biegłych rewidentów – podmiotów dokonujących czynności rewizji finansowej.

Publikacje

  • M. Ślebzak/K. Ślebzak, Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów – aspekty materialnoprawne, Rachunkowość 2013/11
  • M. Ślebzak/K. Ślebzak, Niektóre aspekty niezależności biegłego rewidenta w kontekście obowiązków implementacyjnych prawodawcy krajowego (złożone do druku)

więcej

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies